Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschap van de MES is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren: of je een EHBO diploma heb en of je al lid bent van Scouting Nederland.
Als je nog geen lid bent van Scouting Nederland melden wij je aan, hiervoor moet apart lidmaatschapsgeld voor worden betaald. Als je al lid bent van een andere Scoutinggroep betaalt die groep het lidmaatschap van Scouting Nederland.

Omschrijving Opmerkingen Kosten

Basis lidmaatschap. *

Geldt voor iedereen.

€ 9,00

Basis Lidmaatschap + lidmaatschap Scouting Nederland

Indien je nog geen lid bent van Scouting Nederland of als je “hoofdfunctie” binnen Scouting het lidmaatschap van de MES is (wordt). Scouting Nederland wijzigt jaarlijks de hoogte van dit bedrag € 31,75

Voor het lidmaatschap van Scouting Nederland wordt door de MES de peildatum van 1 februari gehanteerd voor het vaststellen van de verplichting tot het betalen van de contributie. 

Voor het voldoen van de contributie willllen wie iedereen vragen om een automatisch incasso af te geven. Hievoor ontvangt u een machtigingsformulier (voorbeeld) bij inschrijving.

Alle informatie over de contributie kunt u terugvinden in het Contributiebesluit 2017

 


* Het contributiejaar loopt van januari tot januari.