We krijgen vele verzoeken binnen van (Scouting)groepen over cursussen en workshops op maat waarin we vrijwilligers voorzien van basisvaardigheden EHBO. Helaas hebben wij niet voldoende capaciteit om dit soort cursussen aan te bieden en hebben we daarom besloten om ons te richten op het ‘volledige’ EHBO-diploma.

De Scouting Academy heeft deze behoefte opgemerkt en is bezig met een pilot samen met het Rode Kruis. Deze pilot bestaat uit een e-learning + een praktijkworkshop van 2 uur waarin vrijwilligers samen op hun groep basisvaardigheden kunnen trainen. De pilot word nu in een beperkt aantal regio’s uitgerold. Deze snelcursus leidt niet op tot een volledig EHBO-diploma, maar biedt wel een compact pakket aan basiskennis op het gebied van EHBO, is specifiek gericht op Scouting en wordt afgerond met een Rode Kruis-certificaat. Wil je vervolgens een volledig EHBO-diploma halen, dan kun je hiervoor (onder andere) terecht bij ons.

Meer informatie op de site van Scouting Nederland of neem hierover contact op met je regionale Scouting Academy.